BORANG TAPISAN KESELAMATAN PDF

For sample, please visit eXpats website under document library: Borang Tapisan Keselamatan Applicable for the lecturer post applied by the Institute of. Security Vetting. Posted in Lesen Agensi Persendirian. SECURITY VETTING. Terms of Application. 1. The application of security vetting for employees of the. MyONLINE*PERMIT adalah satu kemudahan permohonan Permit Masuk secara Semua permohonan hendaklah melalui proses tapisan keselamatan Borang.

Author: Mikasho Fekus
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 March 2018
Pages: 396
PDF File Size: 18.97 Mb
ePub File Size: 3.67 Mb
ISBN: 553-5-55784-740-3
Downloads: 7554
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Branos

Portal Rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Pemohon yang berminat untuk menceburi kerjaya tentera hendaklah terdiri daripada dua kategori yang telah ditetapkan. Bagi Kategori Asyarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut: Pemohon hendaklah dilahirkan di Negara Brunei Darussalam. Bagi Kategori Bsyarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut: Pemohon hendaklah berugama Islam dan menurut adat resam Melayu. Pemohon taplsan untuk menghadapkan surat permohonan ke pihak ABDB beserta dengan risalah yang diperlukan bagi tindakan lanjut.

Pemohon yang berminat untuk menceburi kerjaya tentera mestilah memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah di tetapkan sepertimana yang dihuraikan di bawah ini.

Keselamatab berstatus Bujang atau berkahwin.

spa borang 8 – Luxist – Content Results

Pemohon hendaklah berumur di antara 18 tahun sehingga 25 tahun 0 kesekamatan 0 hari semasa bermulanya tarikh Penyerahan Bakal Rekrut atau Holding Platoon dilaksanakan. Pemohon hendaklah mempunyai ketinggian cm 05 Kaki 01 Inci. Pemohon hendaklah mempunyai keputusan Indek Jisim Tubuh antara 19 hingga Pemohon hendaklah mempunyai kelulusan seperti berikut: Kelulusan akademik yang lebih tinggi adalah menjadi satu kelebihan.

  2X2X2 ORTEGA PDF

Pemohon dikehendaki untuk mengisi Borang Deklarasi Kesihatan dan akan menjalani pemeriksaan kelayakan kesihatan sebelum mengikuti proses pemilihan awal. Tapisa hendaklah sihat dan tidak cacat anggota, tidak mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kronik, masalah pernafasan, masalah jantung, masalah mental serta bekas kecederaan teruk seperti patah pada bahagian anggota tubuh badan dan sebagainya.

Tidak cacat pendengaran dan penglihatan serta tidak rabun warna. Mempunyai tahap kesihatan gigi yang baik. Setiap pemohon keselamaatan bebas daripada sebarang. Pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat kategori dan kemasukan akan dipanggil bagi mengikuti Proses Pemilihan sepertimana yang dihuraikan di bawah ini.

Setiap pemohon akan mengikuti ujian ketahanan jasmani seperti berikut: Ujian Renang yang mana setiap pemohon akan berenang sejauh 50 blrang dengan menggunakan Gaya Bebas dan Kuak Dada. Pemohon hendaklah lulus dalam ke semua ujian bertulis yang dikendalikan seperti berikut: Ujian Kemahiran Bahasa Melayu. Temuduga dan Penilaian Akhir. Pemohon akan ditemuduga oleh unit-unit Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang dilantik.

  EL OTRO REY MAGO HENRY VAN DYKE PDF

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page. Turn on more accessible mode.

2012-08-06_borang Tapisan Keutuhan Sprm

Borabg off more accessible mode. Skip to main content. It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again. Pendaftaran sekarang dibukakan untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai bakal Rekrut Lelaki Pengambilan ke Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengikut syarat-syarat kemasukan.

Etrex 30 software version

Pendaftaran dibukakan bermula pada hari Isnin, 13 Ogos hingga hari Jumaat, 14 September jam pagi. Tarikh dan Masa dibukakan adalah seperti berikut: Pemohon-Pemohon mestilah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 25 tahun 0 hari 0 bulan sebelum latihan bermula pada 07 Januari Pemohon-Pemohon mestilah berpakaian kemas dan membawa risalah-risalah seperti berikut: Sijil Kelulusan Akademik Sekolah yang asal. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: Atau layari laman web: