DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Fenriramar Tauran
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 21 July 2013
Pages: 459
PDF File Size: 18.77 Mb
ePub File Size: 10.63 Mb
ISBN: 434-5-24393-395-5
Downloads: 23491
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malazahn

Kao mala deca, krili smo sc iza vrstih predmeta kao sto su stolovi, stolice i majina suknja, svaki put kad bismo se nali u preteoj situaciji. Podelio ih je u dve krlz i tri nedelje im prika-zivao filmove na videu.

Fri-sen s Univerziteta u Kentakiju. Zato ono to kaemo nije uvek bitnoKako vodii tela otkriva emocije i misliZato ene bolje zapaajuSta se doznaje skeniranjem mozgaOtkud vidovnjaci znaju tako mnogoUroeno, genetski uslovljeno ili naueno?

Aerodrom je naroito dobro mesto za po-smatranje itavog spektra ljudskih gestova, dokljudi kroz govor tela otvoreno izraavaju urbu, ljutnju, tugu, sreu, nestrpljenje i mnoge druge emocije. Skini teret s grudi.

Kad postavite ogle-dalo uzduno po sredini crtea A, dobiete dva potpuno razliita lica, sa suprotstavljenim emocijama. Slike ena bez osmeha na licu pro-tumaene su kao znak da su nesrene, dok su slike mukaraca bez osmeha na Jicu protumaene kao znak dominacije.

Ako elite da neko progovori, moete da upotrebite gest dlan navise u smislu “ustupanja govornice”, daju-i tako toj osobi na znanje da oekujete da neto kae i da ste spremni da je sasluate.

Ba kao to pas izloi grlo da bi pokazao da je potinjen ili da se predaje pred jaim, ljudi svoje dlanove koriste na slian nain da bi pokazali da su nenao-ruani, te da stoga ne predstavljaju pretnju. Ovo53Dajanin ostneh iskpsa uz pogled navile imaoje snazno dejstvo na mukarce i zencjc jcdan od osmeha kojima je princeza Dajana osvojila srca ljudi jfirom sveta. Zato se zadovoljni ljudi jo vie smeju kad piju alkohol, dok oni nezadovoljni postaju jo vie utueni ili ak nasilni.

Posledica toga je da u Teksasu, osobi koja se ne osmehuje moe da se desi da je upitaju “da li je zbog neega lju-ta”, dok bi u Njujorku, osobu koja se osmehuje lako mogli da upi-taju “ta je to tako smeno”.

Kad shvatite kako neto funkcionie, lake vam je da ivite s tim, dok neznanje i nedostatak razumevanja podstiu strah i sujever-je i teraju da stalno kritikujemo druge. Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Mnogi politiari su pravi eksperti u lairanju govora tela, sa svrhom da navedu glasae da poveruju u ono to im govore, a za politiare koji su u tome uspeni – poput Dona F.

  CISCO WAG54G2 MANUAL PDF

Osam najgorih rukovanja na svetuOvo derinitivni sledi jesu osam najneprijatnijih i najomraenijih vrsta rukovanja na svetu i njihove varijante. Kod iskrenog osmeha, obe modane hemisfere nalau obema stranama lica da deluju simetrino. To i jeste tema ove knjige.

Definitivni vodic kroz govor tela

Osvajanje prednosti leve straneKad dvojica lidera stoje jedan pored drugog dok se slikaju za me-dije, nastoje da deluju ravnopravno u pogledu stasa i naina ode-vanja, ali onaj koji se na fotografiji nalazi s vae leve strane deluje vam dominantniji od drugog. Na primer, otvoreni dlanovi pove-zuju se s iskrenou, ali kad prevarant pokazuje dlanove i smeka vam se dok govori la, odaju ga mikro-gestovi.

Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini se, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju. Sve dok neko dri definitivnj prekrstene na grudima, znai da zadrava negativan stav. Lahi osmesi razvlae samo usta dok oni pravi razvlae i oci i ustaosmehivanja.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer – PDF Files

Po-put veine mukaraca, Bob nije shvatio negativno ,roz enskog osmeha stisnutih usana, bez pokazivanja zuba. Koliko god je kandidat samopouzdano nasto-jao da prikrije govor svog tela, protivreni mikro-gestovi odali su ga pred enskom lanicom komisije za prijem.

U veini zapadnih i evropskih zemalja, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, a sve vie na zabavama i drutvenim skupovima, i to podjednako od strane ena i mukaraca. Pokazuje ne-gativan stav i suzbijanje oseanja,U sudnici, esto moete da vidite tuioca kako sedi prekrte-nih ruku sa stisnutim pesnicama, dok tueni najee sedi prekr-tenih ruku i stiskajui nadlaktice.

Allan Pease | LibraryThing

Ovakvo rukovanje tipino je 33za ohole, dominantne osobe koje ga uvek i iniciraju, a njihova uko-ena ruka s dlanom okrenutim prema dole primorava drugu oso-bu na poloaj potinjavanja. Tehnika iskoraka udesnoUkoliko vam je nametnuto dominantno rukovanjeveinom od strane mukaraca tada ne samo da je tesko vratiti njegov dlan uravnopravan poloaj, ve je i vrlo oigledno da to pokuavate. Veina Ijudi ne ume sa sigurnou da vam kae pre no to pokua. Rezultat toga je da mukarci e-sto gube nit dok ene pokuavaju da komuniciraju s njima.

  34063 ADM PDF

Proce-njivanjem ponaanja drugih angauje se izmeu etrnaest i e-snaest oblasti u enskom mozgu, dok mozak mukarca za to ne odvaja vie od etiri do est oblasti. Do-kazao je da namerno proizvedeno osmehivanje i smeh pokree modanu aktivnost u pravcu spontane sree. Prvo, uverite se da su va i dlan drugc osobe u vertikalnom poloaju, tako da niko nije dominantan ili potinjen.

Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona. Koliko ste bodova osvojili?

Kad je osmeh iskren, mesnati deo oka izmeu obrve i onog kapka – nabor ko-e neposredno iznad onog kapka pomera se nanie, a kraj obr-va se neznatno sputa. Istraivanje psihologa s Harvardskog univerziteta pokazalo je da ene mnogo spremnije raspoznaju govor tela nego mukar-ci. Kad pokazuju prema ljudima ili pokazuju pravac, itelji Malezi-je to ine palcem.

To je zato to je u tom poloaju lakse postii “gornju ruku” prilikom rukovanja, zbog ega onaj s vae leve strane izgleda kao da ima prevlast. Ima, meutim, sluajeva u kojima se govor tela namerno la-ira kako bi se stekle odreene prednosti. Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua.

Ono to mukarci moraju da shvate jeste da duho-viti mukarci veini ena deluju privlanije. Na roenju plaemo, pete nedelje po roenju poi-njemo da se osmehujemo, a smeh poinje izmeu etvrtog i pe-tog meseca. Bu stoji obema no-gama vrsto na zemlji, koristei dranje s lea da bi kontrolisao Blera. Studne dokazuju da e veini ,C tci datkije, trajati due, imati pozitivnije ishonV ; A CTAsmejete, do tacke kad vam to pree u naviku.

Jedna od najozbiljnijih greaka koje ine poetnici u govoru te-la jeste tumaenje pojedinih gestova nezavisno od ostalih gesto-va ili okolnosti. Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela.

Stvar je u tome kako ste izgledali kad ste neto rekli, a ne ta ste rekli. Ekmen veruje da je to fat0 sto laovi shvataju da veina ljudi povezuje osmehivanje s laganjem, stoga se namerno manje smee. Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku. Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu.