Quy định về cấp giấy phép kinh doanh và kiểm toán công ty vốn đầu tư nước ngoài

Quy định về cấp giấy phép kinh doanh và kiểm toán công ty vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP;
 • Luật Kiểm toán độc lập 2011;
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP;

Khi một tổ chức kinh tế có giấy chứng nhận đầu tư vốn từ nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa thì cần phải tuan thủ pháp luật Việt Nam. Các quy định tại điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP có giới hạn về các hoạt động được cấp Giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

 1. a) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;
 2. b) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa;
 3. c) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;
 4. d) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

đ) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

 1. e) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 2. g) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 3. h) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 4. i) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Ở đây công ty của anh đang thực hiện hoạt động sản xuất và nhập khẩu thiết bị đo nhiệt độ trong công nghiệp, thuộc một trong các hoạt động được cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì các trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải cấp giấy phép kinh doanh như sau: Có tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế đầu tư theo hợp đồng BCC mà  tỷ lệ vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ dưới 51%. Theo cung cấp của anh thì công ty bên mình có 75% vốn đầu tư từ nhà đầu tư Đài Loan. Cho nên trong trường hợp của công ty được cấp giấy phép kinh doanh của Sở Công thương.

Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán và các thông tin tài chính khác nhằm góp phần công khai, minh bạch đồng thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Kiểm toán độc lập có quy định về những doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 3. c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 4. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”

Như vậy, doanh nghiệp của anh thuộc diện phải kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty chúng tôi, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ Công ty thành lập công ty trọn gói chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *